Privacyverklaring

Wij respecteren jouw privacy en gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om. De verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op onze online activiteiten en geldt voor bezoekers van onze website met betrekking tot de informatie die zij hebben gedeeld op hamminkbouw.nl. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op informatie die offline of via andere kanalen dan deze website wordt verzameld.

Wat voor gegevens verwerken wij?

Bij Hammink Bouw verwerken we informatie over jou wanneer je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via ons contactformulier op onze website hamminkbouw.nl of e-mail. Via het contactformulier op hamminkbouw.nl verwerken wij alleen persoonlijke gegevens die door jou worden verstrekt.

Hier is een samenvatting van de informatie die we minimaal verwerken:

  • Naam
  • Emailadres
  • Vrijwillig opgegeven informatie
  • IP-adres
 

Doeleinden verwerking gegevens

Door het gebruik van onze diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter, bijvoorbeeld door het invullen en versturen van een contactformulier via onze website. Het kan dan gaan om gegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en ander vrijwillig gegeven informatie. Hammink Bouw verzamelt en verwerkt deze informatie omdat het essentieel is voor het leveren van onze diensten. Wij zullen alleen persoonlijke gegevens delen met derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Hammink Bouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien je meer informatie wil over hoe lang jouw persoonsgegevens bewaard blijven, kun je contact opnemen met stefan@hamminkbouw.nl.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Recht van betrokkenen

Wanneer je inzage wilt in jouw persoonsgegevens, jouw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als je jouw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan jou of aan een derde, kun je contact opnemen met hamminkbouw.nl door een e-mail te sturen naar stefan@hamminkbouw.nl